September
12
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
13
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
16
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
16
2024
Mehrgenerationenhaus Eichholz, Im Brandenbaumerfeld 27, 23564 Lübeck

September
17
2024
Begegnungsstätte Salut - An der Untertrave 48 - 49

September
17
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
18
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
18
2024
Korps, Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
18
2024
Korps, Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
19
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
20
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
22
2024
Die Heilsarmee Lübeck, Engelsgrube 64

September
23
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
23
2024
Mehrgenerationenhaus Eichholz, Im Brandenbaumerfeld 27, 23564 Lübeck

September
24
2024
Begegnungsstätte Salut - An der Untertrave 48 - 49

September
24
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
25
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
25
2024
Korps, Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
25
2024
Korps, Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
26
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
27
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
30
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck

September
30
2024
Mehrgenerationenhaus Eichholz, Im Brandenbaumerfeld 27, 23564 Lübeck

Oktober
01
2024
Begegnungsstätte Salut - An der Untertrave 48 - 49

Oktober
01
2024
Korps - Engelsgrube 64, 23552 Lübeck